دوشنبه, ۲۸ جوزا ۱۴۰۳

در راستای همگرایی منطقه‌ای

ضضض

تلاش بین‌المللی برای کشانیدن پای طالبان به دوحه

24 May 2024

فاطمه

سازمان ملل متحد تاریخ برگزاری نشست دوحه را اعلام کرد. ملل متحد گفت که سومین دور نشست دوحه در روزهای ۱۰ و ۱۱ سرطان برگزار خواهد شد. هنوز طالبان آمادۀ شرکت به نشست دوحه نیستند. اما معاون دبیرکل سازمان ملل در سفر به کابل رسماً از این گروه دعوت کرد. در پی پاسخ رد طالبان، وزیر خارجۀ قطر به کابل آمد تا طالبان را متقاعد به شرکت در نشست دوحه کند. طالبان گفته‌اند در نشست دوحه شرکت می‌کنند مشروط به اینکه سازمان ملل متحد خواست‌های شان را بپذیرد.
به رسمیت شناسی رژیم طالبان در افغانستان، آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی، نمایندگی کامل از افغان‌ها در دوحه و جلوگیری از حضور اعضای جامعه مدنی در نشست سوم دوحه، از مطالبات اصلی طالبان است.
به گزارش کشورنیوز، سازمان ملل متحد گفته است: هدف از نشست دوحه افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان (طالبان) به شیوه‌یی منسجم، هماهنگ و ساختارمند است.
ملل متحد گفته است که برآورده سازی مطالبات طالبان دشوار نیست. اما در دور دوم نشست دوحه ملل متحد از پذیرش پیشنهادهای طالبان سر باز زد. طالبان در نشست شرکت نکردند. اکنون وزیر خارجۀ قطر می‌گوید که بدون مشارکت طالبان در نشست دوحه این نشست به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
طالبان با آجندای نشست دوحه مخالف هستند. تعیین هماهنگ کنندۀ ویژه سازمان ملل برای افغانستان آجندای اصلی نشست سوم دوحه است. طالبان می‌گویند که در موجودیت یوناما نیاز به هماهنگ‌کنندۀ ویژه نیست. اما سازمان ملل متحد برای انسجام و همسویی جریان‌های سیاسی و ساده‌سازی تعامل با طالبان موجودیت چنین نماینده‌ای را ضروری خوانده است.
برخی کشورها با تعیین هماهنگ کنندۀ سازمان ملل متحد موافق هستند. اما شماری دیگر به اشاره طالبان با آن مخالفت کرده‌اند. اتحادیه اروپا، امریکا، پاکستان وهند با تعیین هماهنگ کنندۀ سازمان ملل موافقت کرده‌اند. اما ایران و روسیه به درخواست طالبان با تعیین هماهنگ کنندۀ ویژه سازمان ملل متحد مخالفت کرده اند. نمایندگان ایران و روسیه در نشست دوم قطر از دیدار با اعضای جامعه مدنی افغانستان خودداری کردند. طالبان از این اقدام روسیه و چین ستایش کردند.
از لحن مقامات طالبان بر می‌آید که اینبار در نشست دوحه شرکت خواهند کرد. به نظر می‌رسد سازمان ملل متحد برخی مطالبات طالبان را برآورده سازد. یکی از مطالبات عمدۀ طالبان بحث به رسمیت شناسی طالبان است.