سه شنبه, ۴ قوس ۱۳۹۹

در راستای همگرایی منطقه‌ای

خبرنگاری شهروندی

تاریخ نگاری از نگاه پوهاند دکتر محمد حسن کاکر

تاریخ نگاری از نگاه پوهاند دکتر محمد حسن کاکر

دکتر امین احمدی اول. تاریخ به مثابه یک علم: از نگاه کاکر، تاریخ از سنخ علوم تجربی است و لذا تابع روش...

فرار از دست «زمین‌تخت گرایان»

فرار از دست «زمین‌تخت گرایان»

مرادی کسانی که دور عَلَم قبر ابوریحان بیرونی در غزنی پارچه و تِکه بسته‌اند، از این دانشمند علوم طبیعی، خواسته‌اند که...

بازخوانى تاريخ سياسى

بازخوانى تاريخ سياسى

بشیر احمد انصاری دو روز پيش محفلى به مناسبت نشر كتابى پيرامون زندگى مجيد كلكانى و قيوم رهبر در كابل برگزار...

کاندیدای جدی می‌خواهید و یا سیاهی لشکر؟

کاندیدای جدی می‌خواهید و یا سیاهی لشکر؟

فرامرز تمنا نمی دانم چرا کمیسیون مستقل انتخابات دوازده روز (اول تا 12 جدی) را برای دریافت بسته‌های معلوماتی و فورمه‌ها...

بودجه مالی سال ۱۳۹۸

بودجه مالی سال ۱۳۹۸

محمد علی اخلاقی؛ عضو مجلس نمایندگان امروز دوشنبه مورخ 10/10/1397 بودجه ملی سال مالی 1398  در پارلمان تصویب گردید. معلومات کلی: الف) محموع...

رویکرد دوگانه‌ی جبر و اختیار در حافظ

رویکرد دوگانه‌ی جبر و اختیار در حافظ

بشیر فکرت جبر و اختیار یکی از مباحث درازدامن تاریخی است که به گفته‌ی مولوی، رگه‌های آنرا می‌توان تا ماجرای لغزش...

وزیر خارجه و سیاست خارجی باید تغییر کند

وزیر خارجه و سیاست خارجی باید تغییر کند

ملک ستیز حالا که رییس‌جمهور دو وزیر جنگ را از میان چهره‌های کارای ضد طالبانی و پاکستانی برگزیده است، سیاست خارجی...

قهرمانان هم می‌بازند

قهرمانان هم می‌بازند

نعمت رحیمی محمدعلی کلی اسطورۀ جاودانه و بی بدیل تاریخ ورزش روزی گفته بود، حتی اگر در خواب هم مرا شکست...

پای دموکرات‌ها بر حلقوم دموکراسی در افغانستان

پای دموکرات‌ها بر حلقوم دموکراسی در افغانستان

فرامرز تمنا مطالعه تاریخ معاصر افغانستان نشان می دهد جفایی که نیمچه ملاها به ویژه در دهه های اخیر علیه دین...

آشتى با خويشتن

آشتى با خويشتن

بشیر انصاری هنگام مطالعه افكار و آثار پيشينيان بزرگ، گاهى به متونى بر می‌خوريم كه از خواندن آن مو در بدن...

there is not post in layout 2